HANDA

Organizacija

HANDA-om upravlja Upravno vijeće, imenovano od strane Vlade RH, a temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva. Članove Upravnog vijeća čine jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, jed...

Aktivnosti

HANDA kao Središnje tijelo u RH za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata jedino je obvezno i ovlašteno formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Formiranje ...

Financiranje

Od 01. siječnja 2013. godine HANDA je temeljem Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uvrštena u korisnike državnog proračuna te se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga HANDA-e u ...

Vizija i misija

VIZIJASigurna i pouzdana opskrba naftom i naftnim derivatima tržišta Republike Hrvatske u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. MISIJASukla...