HANDA

O nama

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) je osnovana Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata kao Središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. HANDA je javna ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska, osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske i za svoj rad odgovorna je Vladi Republike Hrvatske. HANDA, kao i poslovi koje obavlja, su od strateškog i posebnog interesa Republike Hrvatske.

Organizacija

HANDA-om upravlja Upravno vijeće, imenovano od strane Vlade RH, a temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva. Članove Upravnog vijeća čine jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, jedan predstavnik Ministarstva Financija te tri nezavisna stručnjaka. Članovi Upravnog vijeća nisu zaposlenici HANDA-e. Ustrojstvo, ovlasti, način rada te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova i poslovanje HANDA-e uređuju se Statutom koji donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Aktivnosti

HANDA kao Središnje tijelo u RH za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata jedino je obvezno i ovlašteno formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ, a obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj ...

Financiranje

Od 01. siječnja 2013. godine HANDA je temeljem Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uvrštena u korisnike državnog proračuna te se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga HANDA-e u potpunosti osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske.