HANDA

Organizacija

HANDA-om upravlja Upravno vijeće, imenovano od strane Vlade Republike Hrvatske, a temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva. Članove Upravnog vijeća čine jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, jedan predstavnik Ministarstva Financija te tri nezavisna stručnjaka. Članovi Upravnog vijeća nisu zaposlenici HANDA-e.   Upravno vijeće Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata:   Predsjednik Upravnog vijeća: Tomislav Barada, dipl.oec. - adresa elektroničke pošte: tomisl...

Aktivnosti

HANDA je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske, koje je dužna formirati u količini 90-dnevne potrošnje do 31. srpnja 2012. godine. HANDA obavlja djelatnosti i poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom i sve poslove nužne za obavljanje zadataka propisanih zakonima i drugim aktima, a osobito sljedeće: prikupljanje naknade za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, kupovina i prodaja nafte i naftnih derivata radi formiranja i zanavlj...

Financiranje

Temeljem članka 7. stavka 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/06, 18/11, 144/12), rad Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) financira se iz državnog proračuna. 

O nama

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i Ugovorom o zajednici za energiju, Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 12. svibnja 2006. godine, donio je Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata ("Narodne novine", br. 57/06, 18/11 i 144/12).Predmetnim Zakonom, kao i Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata iz 2014. godine ("Narodne novine", br. 19/14) uređena su pitanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao mjere za sigurnu i pouzdanu...